REAAL VGF Combinatiefonds

Reaal

  • Datum23-09-2016
  • Koers€ 39,69
  • Verschil+ 0,92%
Fondstype Mixfonds
Beursnotering Nee
Valutarisico Ja
Benchmark 52,5% iBoxx € Overall + 27,5% MSCI Europe Standard Index Total Return + 10% Global Property Research 250 Europe Index, UK 20%, UCITS + 10 % Europese Centrale Bank (Minimum Bid Rate of the Main Refinancing Operation of the European Central Bank)
Toe-/uittreding Dagelijks

Profiel

Reaal VGF Combinatiefonds belegt gespreid over de volgende vier beleggingsfondsen (subfondsen van SNS beleggingsfondsen N.V.):

  • 52,5% in RZL Euro Obligatiefonds
  • 27,5% in RZL Euro Aandelenfonds
  • 10% in RZL Euro Vastgoedfonds
  • 10% in RZL Euro Liquiditeitenfonds

Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte van plus of min 5%. Tijdelijk kan het Reaal VGF Combinatiefonds liquiditeiten aanhouden.

RZL Euro Obligatiefonds belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Om beleggingsrisico’s te beperken, gelden restricties voor de gemiddelde portefeuillelooptijd, de kwaliteit en de spreiding van de beleggingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid waardoor een breed gespreide portefeuille ontstaat.

RZL Euro Aandelenfonds belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen met goede winstvooruitzichten. Daarnaast wordt geselecteerd op bedrijven met gezonde balansverhoudingen op de langere termijn. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Om aan dit beleggingsdoel te kunnen voldoen, voert de vermogensbeheerder een actief beleggingsbeleid en speelt daarbij in op verwachte marktontwikkelingen.

RZL Euro Vastgoedfonds belegt voornamelijk in aandelen van vastgoedondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen of Zwitserland. Vastgoedmarkten worden beïnvloed door algemeen economische ontwikkelingen, maar ook sterk door lokale omstandigheden. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Om aan dit beleggingsdoel te kunnen voldoen, maakt de vermogensbeheerder via een actief beleggingsbeleid gebruik van de verschillende cycli van Europese vastgoedmarkten en speelt daarbij in op verwachte marktontwikkelingen.

RZL Euro Liquiditeitenfonds belegt in termijndeposito’s, obligaties met een korte resterende looptijd, hoogwaardige kredietkwaliteit en geringe beleggingsrisico’s. Het fondsvermogen wordt belegd in leningen van financieel gezonde, onder wettelijk toezicht staande financiële ondernemingen, of in overheid- of door overheid gegarandeerde leningen. Het fonds heeft als beleggingsdoel een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen.

Op basis van het ESG (Environment, Social en Governance) beleid worden bedrijven van belegging uitgesloten wanneer zij betrokken zijn bij ontoelaatbare vormen van: mensenrechtenschending, kinderarbeid en dwangarbeid, corruptie, milieuvervuiling, productie en/of ontwikkeling van niet-discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes. Voor het RZL Euro Vastgoedfonds worden de uitsluitingcriteria op minder dan 65% van de beleggingen toegepast.

Een of meerdere VGF fondsen zijn per 22-03-2011 overgezet naar het Reaal VGF Combinatiefonds. In het fondsoverzicht op www.reaal.nl/uitleg zie je welk(e) oude fonds(en) zijn overgezet.

Factsheet

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggingsfondsen.

Help me nu

Help me nu