Reaal Verzekerd Rendement­fonds

Voor wie is dit fonds?

Het Reaal Verzekerd Rendementfonds is gesloten voor nieuwe inleg en switchen vanuit een ander fonds naar het Reaal Verzekerd Rendementfonds is niet meer mogelijk.

Wat is het beleggingsdoel?

Het Reaal Verzekerd Rendementfonds belegt gespreid over de volgende drie pools:

 • 35% in de Europa Aandelenpool
 • 40% in de Euro Obligatiepool
 • 25% in de Euro Korte Looptijdenpool

De Europa Aandelenpool belegt in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds, de Euro Obligatiepool belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds en de Euro Korte Looptijdenpool belegt in het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds. Het beleggingsdoel van het Reaal Verzekerd Rendementfonds is gelijk aan dat van de onderliggende Zwitserleven fondsen. Deze fondsen hebben als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast wordt voor wat betreft de aandelenbeleggingen en een deel van de obligatieportefeuille lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

De vermogensbeheerder selecteert alleen beleggingen waarin vanuit het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid van het fonds mag worden belegd. Die groep van toegestane beleggingen noemen we het beleggingsuniversum.

Voor een deel van de beleggingen streeft de vermogensbeheerder ernaar om het rendement van het fonds zo dicht mogelijk bij het rendement van de benchmark te laten blijven. Voor het andere deel maakt de vermogensbeheerder een selectie van beleggingen uit het beleggingsuniversum.

Waarin belegt het fonds?

Beleggingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij (ESG), waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen. Wij beleggen niet in ondernemingen, overheden en instellingen die onacceptabel gedrag vertonen of zich niet willen aanpassen (niet adaptief). Als we ergens niet in willen beleggen noemen we dat uitsluiten. Daarnaast geven we elke belegging een ESG-score. Hoe positiever de belegging is op het gebied van mens, milieu en maatschappij hoe hoger de score.

Reaal Verzekerd Rendementfonds belegt:

Deze fondsen vallen onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Dit zijn fondsen met ES-kenmerken. De vermogensbeheerder levert informatie hierover.

Tijdelijk kan het Reaal Verzekerd Rendementfonds liquiditeiten aanhouden.

Garantie

Reaal garandeert in het geval dat je belegt in het Reaal Verzekerd Rendementfonds minimaal een netto rendement van 0% samengesteld op jaarbasis. De waarde van jouw verzekering op basis van deze 0% noemt Reaal de bodemwaarde.

Deze garantie is alleen van toepassing:

 • op de twee garantiemomenten:
  de einddatum van de verzekering (bij levenslang, einddatum premie of einddatum doelkapitaal);
  2. bij overlijden;
 • als tenminste de laatste tien jaar voor de einddatum van de verzekering in het Verzekerd Rendementfonds belegd is.

Naast de waardeontwikkeling op basis van de garantie, is er de waardeontwikkeling op basis van de marktwaarde van de beleggingen. Reaal noemt dit de werkelijke waarde. Als op het garantie moment deze werkelijke waarde hoger is dan de waarde gebaseerd op de bodemwaarde inclusief bonus­rendement, dan wordt de werkelijke waarde van het Reaal Verzekerd Rendementfonds uitgekeerd.

Let op: Afkoop van de verzekering of een switch naar een ander fonds zijn geen garantiemomenten. De berekening van de afkoopwaarde of switchwaarde zoals in de polisvoorwaarden is beschreven vindt plaats op basis van de werkelijke waarde. In de voorwaarden lees je meer over de werking van de garantie van je verzekering.

Een keer in de vijf jaar vergelijkt Reaal de werkelijke waarde van de verzekering met de bodemwaarde inclusief bonusrendement. Is de werkelijke waarde meer dan € 100,- hoger dan de bodemwaarde, dan clickt Reaal de nieuwe bodemwaarde voor je vast. De bodemwaarde wordt verhoogd door met het verschil tussen de bodemwaarde en de werkelijke waarde het aantal participaties tegen de bodemprijs te verhogen. Deze nieuwe bodemwaarde vormt het uitgangspunt voor het garantierendement en het bonusrendement. De laatste tien jaar voor de einddatum van de verzekering wordt er niet meer automatisch geclickt door Reaal.

Tussentijds kan Reaal op jouw verzoek ook de waarde vastclicken. Dit kan alleen indien het verschil tussen werkelijke waarde en bodemwaarde meer dan € 100,- is. Daar zijn kosten aan verbonden (zie de voorwaarden). De laatste tien jaar voor de einddatum van de verzekering is het niet meer mogelijk om op jouw verzoek de waarde vast te clicken.

Boven op het gegarandeerd rendement is er een bonusrendement. Reaal stelt het bonusrendement vast op basis van het behaalde beleggingsrendement en de verwachte marktontwikkeling. Het bonusrendement is groter of gelijk aan nul. Het bonusrendement geldt totdat het opnieuw door Reaal wordt bepaald. Het actuele bonusrendement is 1,25%.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten in verband met de beleggingen zijn 1,33% per jaar. Deze bestaan uit:

 • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,13% per jaar. Dit is inclusief de LKF van de onderliggende fondsen.
 • Kosten verzekeraar, deze worden verrekend in het beleggingsfonds: 0,70%
 • Garantiekosten: 0,50%

Documenten

De door vermogensbeheerder beschikbaar gestelde informatie over het Zwitserleven Europees Aandelenfonds, het Zwitserleven Obligatiefonds en het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds:

 • In het Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, hoofdstuk 4 vind je in de beschrijving van het beleggingsbeleid hoe het fonds voldoet aan de ES-kenmerken.
 • Informatie over resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid vind je in het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen, hoofdstuk 1.11. De meest actuele informatie over resultaten wordt elk jaar verwacht in het tweede kwartaal.
 • In de Factsheet vind je actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet elk kwartaal.

 

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggingsfondsen.

 

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies.