Reaal Safety Fonds

Reaal Safety Fonds belegt uitsluitend in de Safetypool. Deze pool belegt voor:

  • 33% in de Europa Aandelen­pool;
  • 67% in de Euro Obligatie­pool.

Het beleggingsbeleid van het Reaal Safety Fonds is er op gericht een rendement te behalen, dat minimaal gelijk is aan een bepaalde samengestelde benchmark. Hiertoe maakt het fonds actief gebruik van verwachte marktontwikkelingen.

Het aandelengedeelte heeft een minimale weging van 30% en een maximale weging van 36% in het fonds. Obligaties hebben een minimale weging van 64% en een maximale weging van 70% in het fonds.

De Europa Aandelenpool belegt in voornamelijk goed verhandelbare (certificaten van) aandelen van middel- en grote ondernemingen. Deze ondernemingen hebben een notering aan een officiële effectenbeurs van een lidstaat van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen. Daarnaast kan het fonds ook beleggen in al dan niet beursgenoteerde aandelengerelateerde vermogenstitels.

De Euro Obligatiepool belegt in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen, die voornamelijk zijn genoteerd aan een officiële Europese effectenbeurs. Het fonds speelt in op verwachte marktontwikkelingen. De obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit, zogenoemde 'investment grade beleggingen'. Voor de bepaling van de kwaliteit van de debiteuren maakt het fonds gebruik van ratingbureaus zoals Standard & Poor's of Moody's.

Tijdelijk kan Reaal Safety Fonds liquiditeiten aanhouden als de marktontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.