Reaal PP Azië Aandelen­fonds 2

Reaal PP Azië Aandelen­fonds 2 belegt uitsluitend in het RZL Azië Aandelen­fonds (sub­fonds van SNS beleggings­fondsen N.V.). Het beleggingsbeleid van RZL Azië Aandelen­fonds heeft als doel: het behalen van een rendement dat tenminste gelijk is aan dat van de benchmark. Het fonds belegt actief in goed verhandelbare (certificaten van) aandelen van middel- en grote ondernemingen met een notering aan een officiële effectenbeurs in het Verre Oosten (Japan en de rest van Azië). Dit doet het fonds om in te kunnen spelen op verwachte marktontwikkelingen.

Daarnaast kan het fonds beleggen in aan aandelen gerelateerde vermogenstitels. Uit efficiencyoverwegingen kan het fonds bovendien een deel (ongeveer 35%) beleggen in beleggings­instellingen. Tijdelijk kan het fonds liquiditeiten aanhouden wanneer de markt hiertoe aanleiding geeft. Bij het selecteren van de beleggingen maakt het fonds gebruik van fundamenteel beleggingsonderzoek. Dit bestaat uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses. Daarnaast spreidt het fonds de beleggingen over diverse landen, bedrijfstakken en bedrijven. De benchmark is hierbij de maatstaf. Het fonds spreidt de beleggingen om de beleggingsrisico's te beperken.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.