Reaal PP Amerika Aandelen­fonds 2

Reaal PP Amerika Aandelen­fonds 2 belegt uitsluitend in RZL Amerika Aandelen­fonds (sub­fonds van SNS beleggings­fondsen N.V.). Het beleggingsbeleid van RZL Amerika Aandelen­fonds heeft als doel het behalen van een rendement dat tenminste gelijk is aan de benchmark. Het fonds belegt actief in met name goede verhandelbare (certificaten van) aandelen genoteerd aan een officiële effectenbeurs van de Verenigde Staten of Canada. Dit doet het fonds om in te kunnen spelen op verwachte marktontwikkelingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid te beleggen in aan aandelen gerelateerde vermogenstitels en in indexproducten. Tijdelijk kan het fonds liquiditeiten aanhouden wanneer de markt hiertoe aanleiding geeft.


De beleggingen concentreren zich op grote en middelgrote ondernemingen met goede winstvooruitzichten en gezonde balansverhoudingen. Ten opzichte van de wegingen in de benchmark worden bepaalde bedrijven voor een groter of kleiner belang aangehouden. Deze afwijkingen worden bepaald aan de hand van de verwachtingen van het aandeel. Aan deze afwijkingen stelt het fonds beperkingen zodat het risico van een te sterke afwijking van de benchmark wordt beperkt. Bij het selecteren van de beleggingen maakt het fonds gebruik van fundamenteel beleggingsonderzoek. Dit bestaat uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses. Daarnaast spreidt het fonds de beleggingen over diverse landen, bedrijfstakken en bedrijven. De benchmark is hierbij de maatstaf. Het fonds spreidt de beleggingen om de beleggingsrisico's te beperken.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.