Reaal PP Aandelen­fonds Europa 2

Reaal PP Aandelen­fonds Europa 2 belegt uitsluitend in de Europa Aandelenpool. Het beleggingsbeleid van de Europa Aandelenpool is er op gericht een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan de benchmark.

Voor wie is dit fonds?

Reaal PP Aandelen­fonds Europa 2 past goed bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in Europese aandelen. En die daarnaast milieu en winstgevendheid belangrijk vindt.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt actief in goed verhandelbare (certificaten van) aandelen van middel- en grote ondernemingen. Deze ondernemingen hebben een notering aan een officiële effectenbeurs van een lidstaat van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen. Deze wijze van beleggen hanteert het fonds om gebruik te kunnen maken van verwachte marktontwikkelingen.

Ook belegt het fonds in al dan niet beursgenoteerde aan aandelen gerelateerde vermogenstitels en indexproducten. Tijdelijk kan het fonds liquiditeiten aanhouden als de markt hiertoe aanleiding geeft. Bij het selecteren van de beleggingen maakt het fonds gebruik van fundamenteel beleggingsonderzoek. Dit bestaat uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyse. Daarnaast spreidt het fonds beleggingen over diverse landen, bedrijfstakken en bedrijven. Hiermee beperkt men de beleggingsrisico's. Voor de spreiding van de beleggingen maakt men gebruik van de benchmark als maatstaf.

In de Factsheet vind je actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet elk kwartaal.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.