Reaal Optimaal Geel

  • Wereldwijde mix van aandelen, Europese obligaties en in euro luidende kortlopende obligaties
  • Spreiding over gespecialiseerde vermogens­beheerders
  • Laag risicoprofiel

Voor wie is dit fonds?

Reaal Optimaal Geel past goed bij de belegger die kiest voor weinig risico en een stabiel rendement. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Reaal Optimaal Geel belegt vooral in beursgenoteerde Europese obligaties (65%), kortlopende obligaties (15%), wereldwijde aandelen (15%) en vastgoedondernemingen (5%). De beheerder selecteert alleen landen en (vastgoed)aandelen waarin we vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Er wordt altijd belegd binnen je profiel en ingespeeld op de marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan wordt gekozen voor meer of minder (kortlopende) obligaties of  (vastgoed) aandelen. Zo worden de risico's gespreid en profiteer je van economische ontwikkelingen over de hele wereld.

In de Factsheet vind je actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet elk kwartaal.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.