Reaal Euro Liquiditeiten­fonds

Reaal Euro Liquiditeitenfonds belegt uitsluitend in het RZL Euro Liquiditeitenfonds (subfonds van SNS Beleggingsfondsen N.V.). RZL Euro Liquiditeitenfonds belegt in termijndeposito's, obligaties met een korte resterende looptijd, hoogwaardige kredietkwaliteit en geringe beleggingsrisico's. Het fondsvermogen wordt belegd in leningen van financieel gezonde, onder wettelijk toezicht staande financiƫle ondernemingen, of in overheid- of door overheid gegarandeerde leningen. Het fonds heeft als beleggingsdoel een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen.

Op basis van het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid worden bedrijven van belegging uitgesloten wanneer zij betrokken zijn bij ontoelaatbare vormen van: mensenrechtenschending, kinderarbeid en dwangarbeid, corruptie, milieuvervuiling, productie en/of ontwikkeling van niet-discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggingsfondsen.