Reaal Beleggen 2

Reaal

  • Datum19-01-2017
  • Koers€ 13,11
  • Verschil- 0,08%

Reaal Beleggen 2 belegt gespreid over de volgende drie Reaal beleggingspools:

  • 20% in Reaal Verantwoorde Wereld Indexpool
  • 65% in Reaal Obligatiepool
  • 15% in Reaal Depositopool II

Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte. Voor Reaal Verantwoorde Wereld Indexpool is deze bandbreedte plus of min 10%. Voor Reaal Obligatiepool en Reaal Depositopool II is de bandbreedte plus of min 15%. Tijdelijk kan Reaal Beleggen 2 liquidit eiten aanhouden.

Reaal Verantwoorde Wereld Indexpool belegt uitsluitend in de Actiam Responsible Index Funds Equity (ARIFE) Europa, Noord Amerika en Pacific. Dit zijn aandelen fondsen die de index volgen. De verdeling over deze drie fondsen is gelijk aan de weging van de drie regio’s in de benchmark van de REAAL Verantwoorde Wereld Indexpool. De benchmark is de Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Standard Index. De beheerder voer een passief beleggingsbeleid door de index zo goed mogelijk te volgen. De beheerder wijkt alleen actief af van de benchmark om uitvoering te geven aan het ESG beleid. Tijdelijk kan Reaal Verantwoorde Wereld Indexpool liquiditeiten aanhouden.

Reaal Obligatiepool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Om beleggingsrisico’s te beperken, gelden restricties voor de gemiddelde portefeuillelooptijd, de kwaliteit en de spreiding van de beleggingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid waardoor een breed gespreide portefeuille ontstaat.

Reaal Depositopool II belegt in termijndeposito’s, obligaties met een korte resterende looptijd, hoogwaardige kredietkwaliteit en geringe beleggingsrisico’s. Het fondsvermogen wordt belegd in leningen van financieel gezonde, onder wettelijk toezicht staande financiële ondernemingen, of in overheid- of door overheid gegarandeerde leningen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggingsfondsen.

Help me nu

Help me nu