Reaal Aandelen­fonds Internationaal 2

Reaal Aandelen­fonds Internationaal 2 belegt uitsluitend in het RZL Wereld Aandelen­fonds (sub­fonds van SNS beleggings­fondsen N.V.). Het beleggingsbeleid van RZLWereld Aandelen­fonds heeft als doel het behalen van een rendement dat tenminste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark.

Het fonds belegt actief in aandelen, waarbij de beleggingen worden verdeeld over vier regio's. De verdeling over deze vier regio's ligt in lijn met het economische belang van Amerika, Europa, het Verre Oosten en opkomende landen binnen de wereldeconomie. Het bruto binnenlands product is hierbij richtinggevend. De strategische verdeling bedraagt 40% Amerika, 40% Europa, 15% Azië en 5% opkomende landen.

Om in te kunnen spelen op verwachte marktontwikkelingen kunnen de onderlinge verhoudingen worden gewijzigd waarbij een bandbreedte van 5% per regio ten opzichte van deze verdeling is toegestaan. Tijdelijk kan het fonds liquiditeiten aanhouden wanneer de markt hiertoe aanleiding geeft.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.