Met de UNIM AOV verzekert u zich tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval.

 • Goede dekking tegen een scherpe premie
 • Tot 40% instapkorting
 • Actieve ondersteuning bij preventie en re-integratie

Zelf uw premie berekenen

UNIM AOV

Voor (para)medici en zakelijke professionals


Voor wie is de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De UNIM AOV is een verzekering speciaal gericht op (para)medische en zakelijke professionals met minimaal een HBO-opleiding:

 • (Para)medici
 • Adviseurs: (register)accountants, notarissen, belastingadviseurs/consulenten, financial planners, advocaten, controllers, organisatieadviseurs enzovoorts
 • Directeuren/bestuurders

Uit onderzoek blijkt dat ruim een derde van de professionals blijft doorwerken met een gebroken arm. Hoe kijkt u daar tegenaan? Doe de test »

Wat verzekert u?

Met de UNIM AOV kunt u zich verzekeren tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval.

 • Bij bepaalde medische beroepen is dekking tegen de gevolgen van besmetting door de MRSA-bacterie en Hepatitis B standaard meeverzekerd.
 • Bij volledige arbeidsongeschiktheid krijgt u bij een eigenrisicotermijn van 3 maanden of langer een extra uitkering van 50% van de verzekerde daguitkering. U ontvangt deze uitkering bovenop de arbeidsongeschiktheidsuitkering die u al ontvangt.

Bent u zelfstandig ondernemer (ZZP-er, eenmanszaak, firmant in een V.O.F. of maat in een maatschap)?
Dan kunt u maximaal 80% verzekeren van de gemiddelde winst uit onderneming in de voorgaande drie kalenderjaren.

Bent u directeur/bestuurder?
Dan kunt u maximaal 80% verzekeren van gemiddelde loon in de laatste 3 jaar in de betreffende vennootschap.

Bent u startend ondernemer?
Dan kan de door uw accountant of bank verwachte winst of de winst in uw ondernemersplan als uitgangspunt dienen. Het verzekerd bedrag wordt van tevoren in onderling overleg vastgesteld.

Minimale en maximale bedragen

Dit zijn de minimale en maximale bedragen die u kunt verzekeren:

  Minimum per dag Minimum per jaar Maximum per dag Maximum per jaar
Leeftijd tot 35 jaar € 50 € 18.250 € 500 € 182.500
Leeftijd vanaf 35 jaar € 50 € 18.250 € 600 € 219.000

Indexering

Het is belangrijk dat het bedrag dat u verzekert, aansluit bij uw inkomen. U kunt bij het afsluiten van de verzekering daarom zelf kiezen of u uw verzekerde daguitkering en/of uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid ieder jaar automatisch wilt verhogen. Uw verzekerde daguitkering of uitkering bij arbeidsongeschiktheid volgt dan de loonontwikkeling.

 

Begrippen

Hieronder lichten we eerst de begrippen ‘verzekerde daguitkering’ en ‘uitkering bij arbeidsongeschiktheid’ toe.

 • Verzekerde daguitkering: Met uw arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u een bedrag per dag. Dit noemen wij de verzekerde daguitkering. Hiermee berekenen wij de hoogte van de uitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Door dit bedrag jaarlijks te laten stijgen met de loonontwikkelingen, weet u zeker dat u voldoende verzekerd bent als u arbeidsongeschikt wordt.
 • Uitkering bij arbeidsongeschiktheid: dit geldt wanneer u arbeidsongeschikt bent. Wordt u arbeidsongeschikt en heeft u recht op een uitkering? Dan kunt u deze uitkering jaarlijks laten verhogen.

 

Jaarlijks verhogen kan op 2 manieren

Het jaarlijks verhogen van uw verzekerde daguitkering en/of uitkering bij arbeidsongeschiktheid kan op 2 manieren:

 • Verhogen verzekerde daguitkering én eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid
  Uw verzekerde daguitkering en een eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid passen wij ieder jaar aan, aan de loonontwikkelingen volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dit noemen wij een Klimmend CBS-index.
 • Alleen verhogen eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid
  Uw verzekerde daguitkering verandert niet. Wordt u arbeidsongeschikt en ontvangt u hierdoor een uitkering? Dan stijgt de uitkering jaarlijks volgens de loonontwikkelingen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Stopt de uitkering? Dan vervalt de stijging. Dit noemen wij een Stijgend CBS-index.

U kunt er ook voor kiezen om de verzekerde daguitkering en een eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid niet te laten stijgen. Dit noemen wij Gelijkblijvend.

Onderhoudsregeling

Om u zoveel mogelijk te beschermen tegen onder- en oververzekering, stuurt REAAL u ieder jaar een brief, waarin wij u de mogelijkheid bieden om de verzekerde daguitkering te wijzigen. De verzekerde jaarrente kunt u zonder medisch toetsing met maximaal 10% verhogen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Varianten UNIM arbeidsongeschiktheidsverzekering

De REAAL UNIM AOV houdt rekening met uw individuele omstandigheden en specifieke wensen. Op basis van twee arbeidsongeschiktheidscriteria beroepsarbeidsongeschiktheid en passende arbeid biedt de UNIM AOV 2 verschillende polisvarianten:

 • Passar-Polis
  De eerste 5 jaar is de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid, daarna op basis van passende arbeid. Vanaf 50 jaar en ouder is de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid tot de eindleeftijd.

 • Beroeps-Polis
  Beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid tot de eindleeftijd.

Uw financieel adviseur adviseert u graag over de optie die het beste past bij uw wensen.

U bent arbeidsongeschikt als u voor tenminste 25% uw werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren door een medisch vast te stellen oorzaak. Deze oorzaak moet in een directe relatie staan tot een ziekte of ongeval.

De UNIM AOV werkt met de volgende twee arbeidsongeschiktheidscriteria:

 • Beroepsarbeidsongeschiktheid
  Hierbij wordt nagegaan in hoeverre u de werkzaamheden nog kunt verrichten die passen bij uw beroep. Er wordt daarbij ook gekeken naar aanpassingen in werkzaamheden en werkomstandigheden of taakverschuivingen binnen het eigen beroep of bedrijf.

 • Passende arbeid
  Bij ‘passende arbeid’ wordt gekeken naar passend werk. Ook buiten het eigen beroep of bedrijf. Of iets passend is, hangt mede af van uw opleiding, kennis en ervaring.

Er wordt bij ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ en ‘passende arbeid’ geen rekening gehouden met een verminderde kans op het verkrijgen van werk.

Premie

REAAL onderscheidt voor de UNIM AOV 6 tariefgroepen. De tariefgroep bepaalt voor een groot deel de hoogte van de premie. Tariefgroep 1 is de groep met de laagste premie, tariefgroep 6 heeft de hoogste premie.

Tariefgroep Beroep
1 Medisch specialist
2 o.a huisarts en psycholoog
3 Adviseurs en directeuren/bestuurders
4 Tandarts, mondhygiëniste, tandtechnicus en -protheticus
5 o.a. fysiotherapeut, oefentherapeut
6 Verloskundige en dieren- en veearts

Hoeveel korting op de premie krijgt u?

Instapkorting
1e jaar 40%
2e jaar 20%
3e jaar 10%

Invloed op premie

U heeft zelf invloed op de hoogte van de premie. U kunt de UNIM AOV afstemmen op uw wensen. Zo is de premie gebaseerd op een eindleeftijd van 55 jaar lager dan die voor de eindleeftijd 65 jaar.

Factoren die de premie kunnen beïnvloeden

Hieronder vindt u een aantal factoren die de premie kunnen beïnvloeden.

 • Eindleeftijden (55, 57, 60, 62, 65, 66 of 67 jaar)
 • Eigen risicotermijn (1, 3, 6, 12 of 24 maanden)
 • Polisvariant (Passar-Polis, Beroeps-Polis)

Kosten

De poliskosten zijn eenmalig € 11,34 bij het afsluiten van de verzekering.

Premie AOV fiscaal aftrekbaar

U kunt de premie van de REAAL UNIM AOV bij uw aangifte inkomstenbelasting fiscaal aftrekken in box 1, (inkomen uit werk en woning). Betaalt de BV de premie? Dan kan de premie ten laste van de winst worden gebracht. Over de eventuele uitkering aan een natuurlijk persoon is REAAL verplicht loonheffing in te houden. De wettelijke loonheffingen zijn loonbelasting, premies volksverzekeringen en de premies Zorgverzekeringswet.

Kijk voor meer informatie over de fiscale aspecten op www.belastingdienst.nl.

Preventie door REAAL Lijfwacht

Arbeidsongeschiktheid heeft een grote impact op uzelf, uw gezin en bedrijf. De REAAL Lijfwacht helpt u bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Uw persoonlijke Lijfwacht is een gekwalificeerde medisch adviseur of arbeidsdeskundige van REAAL die u persoonlijk adviseert over aanpassingen in uw werkzaamheden of uw bedrijf, met als doel om arbeidsuitval te voorkomen.

Maar de Lijfwacht gaat verder dan dat. U kunt ook rekenen op persoonlijke begeleiding voor uw relatie, gezin en bij juridische en financiële kwesties.

Wat de REAAL Lijfwacht allemaal voor u kan betekenen, leest u in de productkaart REAAL Lijfwacht en op de website www.reaal.nl/lijfwacht. Heeft u nu al een vraag voor onze Lijfwacht? Bel 030 - 2196600 of stuur een e-mail naar lijfwacht@reaal.nl.

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Als u arbeidsongeschikt wordt, wilt u graag snel weten waar u aan toe bent. Daarom werkt REAAL met Tele-Claims. Binnen 2 dagen na ontvangst van uw melding wordt u gebeld door de claimbehandelaar. Tijdens het telefoongesprek vult de claimbehandelaar samen met u het ‘meldingsformulier arbeidsongeschiktheid’ in en krijgt u duidelijkheid over de hoogte van uw uitkering en het vervolgproces. De claimbehandelaar blijft ook tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid uw vaste aanspreekpunt. Wel zo persoonlijk.

Daarnaast werken wij samen met deskundige professionals om uw herstel te bevorderen. REAAL heeft meer dan 25 jaar ervaring met arbeidsongeschiktheid en re-integratie van ondernemers. Re-integratie gebeurt in samenwerking met u. REAAL biedt u een team van gespecialiseerde professionals die samen met u een persoonlijk re-integratieprogramma opstellen. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • Herscholing
 • Aanpassing van uw werkplek
 • Een beroepskeuzetest
 • Het inschakelen van een conflictbemiddelaar.

In bepaalde gevallen schakelt REAAL gespecialiseerde bureaus hiervoor in. Zo wordt u optimaal begeleid naar de terugkeer in uw werk.

Aanvragen

Met de REAAL UNIM AOV bent u verzekerd van goede en snelle service van aanvraag van de verzekering tot behandeling van uw claim en re-integratie. Bij aanvraag van de verzekering maakt REAAL gebruik van Tele-Acceptatie, waardoor u in de meeste situaties snel weet waar u aan toe bent zonder uitgebreide medische toetsing.

Om uitval te voorkomen bieden wij u de preventieservice REAAL Lijfwacht aan. Als u dan toch arbeidsongeschikt wordt, helpt REAAL u met een snelle afhandeling van uw claim door het eenvoudige Tele-Claims proces. Ook kunt u rekenen op een goede ondersteuning bij re-integratie. REAAL kan hierbij putten uit 25 jaar ervaring met arbeidsongeschiktheid en re-integratie van ondernemers.

Aanvraag

REAAL werkt met een eenvoudig en snel aanvraagproces zodat u snel weet waar u aan toe bent. Alle aanvragen worden telefonisch beoordeeld. U krijgt tijdens het telefoongesprek direct duidelijkheid over uw aanvraag. Alleen als antwoorden uit het acceptatiegesprek daar aanleiding toe geven, kunnen wij aanvullende informatie opvragen of kunnen we u vragen een keuring te ondergaan. De keuringskosten zijn dan voor rekening van REAAL.

Medische beoordeling

Alleen als antwoorden uit het acceptatiegesprek daar aanleiding toe geven, kunnen wij aanvullende informatie opvragen of kunnen we u vragen een keuring te ondergaan. De keuringskosten zijn dan voor rekening van REAAL.

Ga naar de veelgestelde vragen over medische beoordeling

Voorwaarden & brochures


Help me nu

Help me nu