Lijfrente en de fiscus

Jaren geleden heeft u een bedrag gestort in een koopsom. Het eindkapitaal van deze koopsom komt binnenkort vrij. Hieronder leest u meer over de fiscale behandeling van lijfrente.

 

2 scenario’s: Zoekt u een bestemming voor het eindkapitaal van uw koopsom of pensioenverzekering? U kunt kiezen voor een:

  • Direct ingaande lijfrente
  • Uitkering op een later tijdstip

Direct ingaande lijfrente

Van het vrijkomende geld kunt u een direct ingaande lijfrente kopen. Na aankoop ontvangt u elke maand, 3 maanden of elk jaar een uitkering. Deze uitkering kan tijdelijk of levenslang plaatsvinden.

Uitkering op een later tijdstip

Heeft u het geld nu nog niet nodig? Dan kunt u – onder voorwaarden – zonder fiscale gevolgen en met behoud van rechten de ingangsdatum van uw lijfrente-uitkeringen uitstellen.

Onder welk belastingregime valt uw koopsom?

Oud regime (Pré Brede Herwaardering)

Koopsom voor 1 januari 1992 of premiebetalende lijfrenteverzekering voor 16 oktober 1990. Als de lijfrenteverzekering is aangepast aan de Wet inkomstenbelasting 2001 en er vanaf 2001 nog premies zijn betaald, dan is op dat deel het huidige regime van toepassing.

Voor oud regime geldt dat u vrij bent om te kiezen wie de verzekerde, verzekeringsnemer en begunstigde is. Hierdoor is het mogelijk de uitkeringen bijvoorbeeld te laten toekomen aan uw kinderen. Dit kan onder voorwaarden fiscaal zeer gunstig uitpakken. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.

Nieuw regime (Brede Herwaardering)

Koopsom tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2001 of premiebetalende lijfrenteverzekering vanaf 16 oktober 1990 en tot 1 januari 2001. Voor nieuw regime geldt dat u zelf verzekerde, verzekeringnemer en begunstigde bent.

Huidig regime (Wet inkomstenbelasting 2001)

Elke koopsom of premiebetalende lijfrenteverzekering met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2001 en elke premiebetalende lijfrenteverzekering vanaf 16 oktober 1990 waarvoor na 1 januari 2001 nog aftrekbare lijfrentepremie is betaald. Voor huidig regime geldt dat u zelf de verzekerde, verzekeringnemer en begunstigde bent.

Afhankelijk van het belastingregime zijn er beperkingen in de mogelijkheden voor de uitkeringen. Onderstaand treft u een globaal overzicht aan.

Pré Brede Herwaarderingsregime

Lijfrentevormen Ingangsdatum Looptijd Max. uitkering
Vrij te kiezen Vrij te kiezen 1%-sterftekans** Onbeperkt

Brede Herwaarderingsregime

Lijfrentevormen Ingangsdatum Looptijd Max. uitkering
Oudedagslijfrente Vrij te kiezen Levenslang Onbeperkt
Tijdelijke oudedagslijfrente Kalenderjaar van bereiken 65-jarige leeftijd of later Minimaal 5 jaar € 20.953 per jaar
Overbruggings-lijfrente* Vrij te kiezen Kalenderjaar van bereiken 65-jarige leeftijd of later € 63.288 per jaar

Huidig regime

Lijfrentevormen Ingangsdatum Looptijd Max. uitkering
Oudedagslijfrente Uiterlijk kalenderjaar bereiken 70-jarige leeftijd Levenslang Onbeperkt
Tijdelijke oudedagslijfrente Kalenderjaar van bereiken 65-70-jarige leeftijd Minimaal 5 jaar € 20.953 per jaar
Overbruggings-lijfrente* Vrij te kiezen Kalenderjaar van bereiken 65-jarige leeftijd of pensioendatum € 63.288 per jaar

* Vanaf 1 januari 2006 heeft u voor een overbruggingslijfrenteverzekering niet meer de mogelijkheid om uw premie fiscaal af te trekken. Voor uw lopende lijfrenteverzekering mag u de waarde per 31 december 2005 gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente. Kon u in de aangifte over 2006 en latere aangiften al geen premie meer in aftrek brengen, dan kan het volledige opgebouwde kapitaal worden benut voor een overbruggingslijfrente.

** Het 1%-sterftekanscriterium houdt in dat de kans op overlijden binnen de verzekeringsduur statistisch gezien minimaal 1% moet bedragen. De feitelijke duur per geval verschilt op basis van leeftijd en geslacht. Voor een vrouw van 18 ligt deze rond de 21 jaar, voor een man van 60 is een duur van 1 jaar voldoende.

Lees meer over de fiscale regels

In interviews met fiscalisten van SNS REAAL worden de fiscale regels in eenvoudige taal nog eens uitgelegd:

de onafhankelijke financieel adviseur

  • Vergelijkt premies en voorwaarden van verzekeraars
  • Kent uw persoonlijke situatie
  • Is op de hoogte van de fiscale regels

Geef advies over dit product

Wat houdt zo'n adviesgesprek in?

Help me nu

Help me nu