Veelgestelde vragen

Hersteladvies en verzekeringscheck

Kan mijn financieel adviseur mijn gegevens in de Verzekeringscheck zien?

Uw financieel adviseur heeft toegang tot de relevante gegevens van zijn klanten via de Verzekeringscheck. De adviseur heeft eigen inloggegevens, waarmee hij deze gegevens kan inzien. Voor een adviesgesprek kunt u uw adviseur benaderen.

Moet ik betalen voor het advies van mijn financieel adviseur en zo ja hoeveel?

Het gaat hierbij om advies om te bekijken of uw beleggingsverzekering nog past bij uw huidige wensen en omstandigheden, of dat er betere passende alternatieven zijn. De AFM (de toezichthouder voor de financiële wereld) vindt dat de adviseur die in het verleden heeft geadviseerd over uw beleggingsverzekering hierover moet adviseren zonder kosten in rekening te brengen. Dit geldt ook voor de adviseur die de portefeuille van uw oorspronkelijke adviseur heeft overgenomen. REAAL deelt deze mening.

Is het advies breder, dan zou de adviseur hier geld voor kunnen vragen. Maar dat is een zaak tussen u en uw adviseur. We gaan ervan uit dat de adviseur hier netjes mee omgaat. Dit geldt ook als u er zelf voor kiest om naar een andere adviseur te gaan.

Ik wil graag advies van een andere adviseur dan de adviseur die vermeld staat op de Verzekeringscheck. Kan dat?

Ja dat kan. We kunnen u hierbij helpen. Neemt u hiervoor contact op met REAAL via het telefoonnummer dat in de Verzekeringscheck staat vermeld.

Waarom moet ik een gesprek aangaan met een financieel adviseur?

U staat voor de beslissing 'hoe nu verder met mijn beleggingsverzekering'. Uw financieel adviseur kan u hierbij helpen. Vraag hem bijvoorbeeld hoeveel u erop vooruit kunt gaan door andere fondsen te kiezen, of over te stappen naar een alternatief. En of het verstandig is om dit te doen. Uw adviseur houdt hierbij rekening met uw persoonlijke situatie en wensen en met eventuele gevolgen voor de belastingheffing. Al deze informatie is van belang bij het nemen van een goede beslissing. Vervolgens zorgt uw adviseur ervoor dat alles geregeld wordt.

Kan mijn financieel adviseur mijn gegevens in de Verzekeringscheck zien?

Uw financieel adviseur heeft toegang tot de relevante gegevens van zijn klanten via de Verzekeringscheck. De adviseur heeft eigen inloggegevens, waarmee hij deze gegevens kan inzien. Voor een adviesgesprek kunt u uw adviseur benaderen.

Wie is mijn financieel adviseur?

Uw financieel adviseur voor uw beleggingsverzekering bij REAAL vindt u linksonder in de Verzekeringscheck. Dit is de financieel adviseur waar u nu terecht kunt voor uw beleggingsverzekering. Mogelijk is dit een andere dan waar u uw verzekering heeft afgesloten. Dit komt bijvoorbeeld omdat de verzekeringen van uw eerdere adviseur zijn overgenomen door een ander kantoor.

Ik ben niet tevreden over mijn adviseur. Mag ik een ander kiezen?

We kunnen u hierbij helpen. Neemt u hiervoor contact op met REAAL via het telefoonnummer dat in de Verzekeringscheck staat vermeld.

Hoe weet ik of ik garantie heb op mijn verzekering?

Dit kunt u meestal terugvinden op uw polisblad, soms op de offerte of in een brief. Neemt u bij twijfel gerust contact met uw adviseur of met ons op. De contactgegevens vindt u hiernaast.

Wat betekent het voor mijn garantie als ik mijn verzekering aanpas?

In de Verzekeringscheck laten we drie mogelijkheden zien om uw verzekering aan te passen: 1. het verzekerde bedrag bij overlijden aanpassen, 2. een ander fonds kiezen en 3. uw inleg wijzigen. Als u een of meerdere van deze aanpassingen doorvoert verliest u meestal uw garantie. Toch kan het verstandig zijn uw verzekering aan te passen. Wanneer dit verstandig kan zijn leest u in de vraag verderop. Overleg altijd met uw adviseur als u overweegt uw verzekering aan te passen.

Wat betekent het voor mijn garantie als ik overstap naar een ander product?

Als u overstapt naar een ander product, verliest u uw garantie op uw huidige beleggingsverzekering. U kunt deze garantie niet meenemen naar een ander product. Toch kan het verstandig zijn over te stappen. Wanneer dit verstandig kan zijn leest u in de vraag verderop.

Wanneer is het toch verstandig mijn verzekering met garantie aan te passen, of over te stappen naar een ander product?

Dit hangt er vanaf of uw verzekering op de einddatum meer of minder waard is dan de garantiewaarde. Stel dat uw verzekering straks, op de einddatum, meer waard is dan de garantiewaarde. De werkelijke waarde van uw verzekering is dan dus hoger dan de gegarandeerde waarde. In dat geval heeft u straks niets aan uw garantie. Is de waarde van uw verzekering straks lager dan de gegarandeerde waarde, dan is uw garantie wel wat waard en kan het verstandiger zijn niets te doen.

Wat de werkelijke waarde van uw verzekering straks zal zijn blijft onzeker. Wilt u zekerheid over het minimale bedrag op de einddatum? Dan kan het toch verstandig zijn om uw garantie te behouden, ook als het ernaar uitziet dat de werkelijke waarde hoger uit kan pakken.

Overleg altijd eerst met uw adviseur of het verstandig is om uw verzekering aan te passen of over te stappen.

Hoe weet ik hoeveel mijn verzekering straks waard is?

De definitieve waarde van uw verzekering is uiteraard pas bekend op de einddatum. Dit betekent dat u nu een inschatting moet maken van deze waarde. Bij de details van uw beleggingsverzekering [link naar deze pagina] bij stap 1 in de Verzekeringscheck ziet u hoeveel uw verzekering straks waard kan zijn als u niets verandert. Op basis hiervan kunt u een inschatting maken. Uw adviseur kan u hierbij helpen.

Overweegt u wel iets te veranderen aan uw verzekering? Dan is het belangrijk het effect hiervan op de eindwaarde van uw verzekering mee te nemen. Misschien is de verzekering door de aanpassing straks toch meer waard dan de gegarandeerde waarde en is het dus verstandig de aanpassing door te voeren.

Hoe weet ik hoeveel mijn verzekering straks waard is als ik mijn verzekering aanpas?

Ook hierbij kan uw adviseur u helpen. Overweegt u het verzekerd bedrag bij overlijden aan te passen? Dan kunt u ook zelf eenvoudig een berekening aanvragen van de eindwaarde van uw verzekering zonder uitkering bij overlijden.

Wat gebeurt er als ik niet overstap naar een alternatief product?

Dan houdt u uw huidige beleggingsverzekering.

Waarom biedt REAAL aan om over te stappen naar een alternatief?

Beleggingsverzekeringen hebben de afgelopen jaren regelmatig het nieuws gehaald. Vaak ging het dan over de kosten, of tegenvallende beursprestaties. We kunnen ons voorstellen dat u hierdoor misschien twijfelt of uw beleggingsverzekering nog een goede keuze voor u is. Er zijn ook alternatieven, die mogelijk beter bij uw huidige situatie passen. Daarom bieden we u de mogelijkheid om over te stappen naar een alternatief. Zo willen we graag een nieuw begin met u maken.

Houd ik mijn compensatie als ik overstap?

Ja, het compensatiebedrag voor de periode tot de overstap gaat mee naar het nieuwe product. Ontvangt u daarnaast jaarlijks een vast compensatiebedrag (alleen als u nog premie betaalt)? Dan krijgt u dat niet meer als u de beleggingsverzekering opheft en naar een nieuw product overstapt.

Waarom doet REAAL niet gewoon de kosten van mijn verzekering omlaag?

REAAL heeft een  zeer groot aantal verschillende beleggingsverzekeringen in haar portefeuille. Dit komt ook door fusies en overnames. Deze verzekeringen hebben verschillende kenmerken, kostensoorten en -hoogten. Het is niet mogelijk om voor alle verzekeringen een verlaging door te voeren die voor alle klanten gelijk uitpakt.  Daarvoor verschillen de producten te veel. Overstap naar een nieuw product levert voor iedereen die dit wenst een gelijke situatie op.

Veel producten zijn door hun structuur complex. Door over te stappen krijgt u een transparant en goed te begrijpen product daarvoor in de plaats. Ook wordt het hefboomeffect opgelost in het nieuwe product.

Hoe komt het dat de kosten per product verschillen?

REAAL heeft een zeer groot aantal verschillende beleggingsverzekeringen in haar portefeuille. Dit komt ook omdat we andere verzekeraars hebben overgenomen of ermee zijn samengegaan. Deze verzekeringen verschillen in kenmerken, kostensoorten en -hoogten. Ook hebben we in de loop van de tijd nieuwe producten geïntroduceerd met afwijkende  kosten ten opzichte van vorige producten.

Waarom zou ik overstappen naar een ander product?

Bijvoorbeeld  omdat u minder risico wilt lopen, of kosten kunt besparen. Het kan ook zijn dat u uw huidige beleggingsverzekering niet duidelijk vindt en over wilt stappen naar een transparant en goed te begrijpen product.

Waar vind ik meer informatie over de producten waarnaar ik kan overstappen?

Als u klikt op de button ‘Meer info’ bij het getoonde alternatief komt u in een scherm met meer informatie en met linkjes of een pdf met uitgebreidere gegevens. Heeft u hierover vragen, neemt u dan gerust contact op met uw adviseur of met ons. De contactgegevens vindt u hiernaast.

Welke kosten zijn er verbonden aan het overstappen naar een nieuw product?

Als u overstapt, storten we de volledige waarde van uw huidige beleggingsverzekering in het nieuwe product. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Let op: is uw beleggingsverzekering gekoppeld aan een hypotheeklening en verandert u tegelijkertijd ook uw hypotheeklening? Dan kunt u mogelijk wel een boete krijgen in verband met de wijziging van het rentepercentage van uw hypotheek.

Waarom zet REAAL mijn beleggingsverzekering niet automatisch over naar een alternatief als dat alternatief zoveel beter is?

Wij kunnen niet voor u bepalen of het alternatief beter is en welke keuze het beste past bij uw huidige situatie en uw wensen. Dat bepaalt u zelf, na overleg met uw financieel adviseur. Overstappen kan alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Waarom kan ik niet zien hoeveel ik er financieel mee opschiet als ik overstap naar een alternatief?

Dat is de volgende stap. Uw financieel adviseur kan offertes voor u opvragen van de verschillende alternatieven. Naast wat u er financieel mee opschiet kunnen andere overwegingen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de gevolgen voor de belastingheffing, de eenvoud van het product en de mate waarin u risico wilt nemen.

Kan ik gelijk een keuze maken voor een nieuw product in de Verzekeringscheck?

Nee, in de Verzekeringscheck noemen we alleen mogelijke alternatieven. De volgende stap is dat u advies inwint over de beste keuze voor u. Daarna volgt een vergelijking van verschillende offertes. Vervolgens kan uw financieel adviseur de overstap naar het product van uw keuze in gang zetten.

Welke stappen moet ik zetten om over te stappen naar een ander product?

Als u uw huidige verzekering en de alternatieven heeft bekeken bent u voorbereid voor een adviesgesprek met uw adviseur. Uw adviseur brengt eerst uw persoonlijke financiële situatie en wensen in kaart. Op basis hiervan stelt hij een of meerdere alternatieven voor en vraagt hiervoor offertes op. Heeft u uw keuze gemaakt? Dan zorgt uw adviseur ervoor dat alles geregeld wordt.

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Dit is mogelijk nadat u bent ingelogd. Rechtsboven in de Verzekeringscheck klikt u op wachtwoord wijzigen.

Waar kan ik mijn polisnummer vinden?

U vindt uw polisnummer op het polisblad van uw beleggingsverzekering of het bankafschrift van de verzekeringspremie. Uw polisnummer staat ook op het waardeoverzicht van uw beleggingsverzekering dat u ieder jaar ontvangt.

Op mijn bankafschrift begint het polisnummer met een aantal nullen. Moet ik die nullen ook overnemen als ik inlog?

Deze nullen horen niet bij uw polisnummer en kunt u negeren. U gebruikt het nummer vanaf het eerste cijfer na de nul.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt. Kan ik een nieuwe inlogcode krijgen?

Dat kan. U kunt het formulier invullen om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Kan ik hulp krijgen bij het inloggen?

Voor hulp bij inloggen kunt u contact opnemen met REAAL klantenservice:
072 - 519 49 00.

Ik krijg een foutmelding bij het inloggen.

U kunt de volgende melding krijgen 'De combinatie van het polisnummer en het wachtwoord is onbekend'. U kunt het formulier invullen om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Kan ik op een ander moment weer inloggen in de Verzekeringscheck?

U kunt later op elk gewenst tijdstip opnieuw inloggen in de Verzekeringscheck.