Hypotheekrente

Vaste rente

Heeft u al een REAAL hypotheek? Hier staan de rentetarieven voor het kiezen van een nieuwe rentevastperiode.

De rentetarieven van de onderstaande hypotheken gelden alleen als u:

 • Een nieuwe rentevastperiode moet kiezen omdat uw huidige bijna is afgelopen
 • Een tweede hypotheek afsluit
 • De eventuele boete bij het aflossen van uw hypotheek wilt berekenen
 • Wilt weten of u bij het aflossen van uw hypotheek boete moet betalen

Toelichting tabellen en rekenvoorbeelden

Geldig voor annuïteitenhypotheken (tenzij anders aangegeven).

 • Deze overzichten geven u een beeld van de rentestanden. Om het duidelijk aan u te presenteren, tonen we niet alle rentevastperioden en risicoklassen.
 • In specifieke gevallen kan er sprake zijn van een opslag of korting op de rente.
 • Niet alle productvormen zijn mogelijk met de getoonde rentevastperioden.
 • Informeer altijd bij uw financieel adviseur welk rentepercentage in uw specifieke geval van toepassing is.
 • Heeft u een Zwitserleven hypotheek? Meer informatie vindt u op de website van Zwitserleven.

De voorbeeldberekening is gebaseerd op een ongewijzigde rentevastperiode gedurende de gehele looptijd. Het totale bedrag in de voorbeeldberekening betreft het totale bedrag dat u betaalt over de gehele looptijd van 30 jaar. Dit bedrag kan afwijken van de werkelijke situatie.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en niet als advies. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan REAAL niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Leest u voor de volledige informatie de disclaimer.

Variabele rente

Heeft uw REAAL hypotheek een variabele rente? Of overweegt u aan het einde van uw rentevastperiode over te stappen naar een variabele rente? Leest dan hieronder meer over de voor- en nadelen van variabele rente. We leggen u ook uit hoe de variabele rente wordt opgebouwd.

Met variabele rente heeft u minder zekerheid over de hoogte van uw hypotheeklasten. De rente kan namelijk iedere maand aangepast worden. Gaat de rente omhoog dan stijgen uw lasten. Gaat de rente omlaag dan gebeurt het tegenovergestelde.

Grafiek variabele rente sinds 2001

In onderstaande grafiek ziet u het verloop van een variabele hypotheekrente tussen november 2001 en mei 2012. De rode lijn laat zien dat er in deze periode bijna 4% verschil zat tussen de hoogste en laagste rentestand. Ook is te zien dat de variabele rente in een half jaar tijd ongeveer 1% is gestegen. Bij een hypotheek van € 200.000 stegen de kosten dus met ongeveer € 167.Voor wie?

Vaak, maar zeker niet altijd, is variabele rente goedkoper dan een ‘vaste’ renteperiode. Variabele rente kan voor u interessant zijn als u niet wakker ligt van veranderende maandlasten én uw financiële situatie toelaat dat de maandlasten kunnen wijzigen. Bij variabele rente kunt u op elk moment overstappen naar een 'vaste rente'.

Opbouw variabele rente per geldverstrekker

De variabele rente bestaat uit een basisrente en diverse opslagen die kunnen veranderen. Hieronder leest u per geldverstrekker wat de verschillende opslagen inhouden en of deze opslagen vast of variabel zijn. Bij wijzigingen vermelden wij welke onderdelen van uw variabele rente door uw geldverstrekker zijn aangepast.

ABN AMRO (Combi, Alkmaar, WoonNeXxt, Florius & MNF)

Variabele hypotheekrente bestaat bij ABN AMRO Hypotheken uit een basistarief en vier verschillende rente-onderdelen (opslagen). De basisrente en de vier rente-onderdelen zijn allemaal variabel en kunnen los van elkaar veranderen.

 • Basisrente
  De basisrente is variabel en kan dus wijzigen in hoogte. Bij variabele rente is de basisrente gebaseerd op de 1 -maands euribor-rente. Voor de balansrente is dit de 3-maands euribor-rente.
 • Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten
 • Individuele risico-opslagen
 • Doorlopende kosten
 • Winst

BNP Paribas PF (Victorie Hypotheken, de Federale, Liberté & UCB Hypotheek)

Variabele hypotheekrente bestaat bij BNP Paribas PF uit een basistarief en vier verschillende renteonderdelen (opslagen). De basisrente en de vier renteonderdelen zijn allemaal variabel en kunnen los van elkaar veranderen.

 • Basisrente: de basisrente is mede gebaseerd op de kapitaalmarktrente en het tarief dat BNP Paribas PF (Nederland) betaalt aan het hoofdkantoor van BNP Paribas in Frankrijk. Er bestaat géén direct verband tussen de variabele rente van BNP Paribas PF en de euriborrente.
 • Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten: met name de kosten om op de kapitaalmarkt geld aan te trekken zijn de laatste tijd erg gestegen. Dit komt door de financiële crisis en het gebrek aan vertrouwen tussen banken onderling. Een liquiditeitsopslag is bijvoorbeeld een vergoeding voor kredietrisico’s die banken en beleggers bij elkaar in rekening brengen. Door de financiële crisis zijn de risico’s gestegen. En omdat het afdekken van risico’s geld kost, is de liquiditeitsopslag gestegen. Daarom schommelen de rentetarieven. Daarnaast verscherpen toezichthouders de regels waar banken (en geldverstrekkers) aan moeten voldoen. Banken moeten meer eigen vermogen in het eigen bedrijf hebben voor hypotheken die zij verstrekken.
 • Individuele risico-opslagen: opslag voor het kredietrisico die vervang heeft met de risicoklasse (bijvoorbeeld NHG/niet-NHG).
 • Doorlopende kosten.
 • Winst.

NIBC (Seyst Hypotheken, Amstelstaete, Muzen hypotheken & Hypinvest)

Variabele hypotheekrente bestaat bij NIBC uit een basistarief en vier verschillende renteonderdelen (opslagen). De basisrente en de vier renteonderdelen zijn allemaal variabel en kunnen los van elkaar veranderen.

 • Basisrente: om geld uit te kunnen lenen, moet een bank zelf ook geld inkopen. Dit doet een bank op de internationale geld- en kapitaalmarkt. De prijs van dit geld kan dagelijks veranderen en hangt af van bijvoorbeeld de economie, inflatie, werkloosheid maar ook van het vertrouwen in het algemeen.
 • Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten.
 • Individuele risico-opslagen.
 • Doorlopende kosten.
 • Winst.

SNS REAAL (Woningfonds, BLG, Holland Woningfinanciering, REAAL Hypotheken, REAAL Verzekeringen, DBV Finance & EuropeLife)

Variabele hypotheekrente bestaat bij SNS REAAL uit een basistarief en 4 verschillende renteonderdelen (opslagen). De basisrente en de 4 renteonderdelen zijn allemaal variabel en kunnen los van elkaar veranderen.

 • Basisrente: om geld uit te kunnen lenen, moet een bank zelf ook geld inkopen. Dit doet een bank op de internationale geld- en kapitaalmarkt. De prijs van dit geld kan dagelijks veranderen en hangt af van bijvoorbeeld de economie, inflatie, werkloosheid maar ook van het vertrouwen in het algemeen.
 • Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten: als een bank geld wil inkopen, moet er een prijs bepaald worden. De wederpartij kijkt daarom of de bank kredietwaardig is en hoeveel vertrouwen er is in de bank en economie. Er wordt gekeken naar het verschil tussen hoe lang de rente die de bank voor dit geld moet betalen vaststaat en hoe lang het rentetarief vaststaat wat de bank in rekening brengt bij haar klanten. En verder moet de bank verplichte kapitaalbuffers aanhouden voor verwachte en onverwachte verliezen. Deze factoren bepalen de risico-opslag. Het basistarief en de risico-opslag vormen samen de inkoopprijs.
 • Individuele risico-opslagen: dit renteonderdeel kan aangepast worden aan uw persoonlijke situatie. Hoe meer risico de bank loopt, hoe hoger dit renteonderdeel is of wordt. Bijvoorbeeld: als de hypotheeklening hoog is in verhouding tot de waarde van het onderpand. In de toekomst is het mogelijk dat de individuele risico-opslag omhoog gaat als u bijvoorbeeld regelmatig te laat uw rente en aflossing betaalt. Daarnaast is een hypotheek met flexibele voorwaarden (bijvoorbeeld een hoog percentage boetevrij aflosbaar) meestal duurder dan een hypotheek met beperkte flexibiliteit. En het is ook mogelijk dat een hypotheek met contractuele aflossing (bijvoorbeeld annuïtaire hypotheek) goedkoper is dan een aflossingsvrije hypotheek. Dat is afhankelijk van de marktomstandigheden.
 • Doorlopende kosten: dit zijn de bedrijfskosten van de bank zoals de kosten van personeel, gebouwen en hulpmiddelen zoals computersystemen.
 • Winst: de bank brengt een winstopslag in rekening.

Wijzigingen variabele rente per geldverstrekker

Bij een variabele rente wordt de rente één keer per maand aangepast aan de actuele rentestand. De rente kan dus iedere maand anders zijn. De variabele rente bestaat uit een basisrente en diverse opslagen. Zowel de basisrente als de variabele opslagen kunnen veranderen. Is uw rente aangepast? Dan leest u hieronder welke onderdelen van uw rentepercentage gewijzigd zijn.

Onderstaande informatie is bedoeld voor klanten die via REAAL al een hypotheek van de genoemde geldverstrekkers gesloten hebben. Nieuwe klanten kunnen de hieronder genoemde producten met variabele rente niet meer kiezen.

ABN AMRO (Combi, Alkmaar, WoonNeXxt, Florius & MNF)

 • Datum rentewijziging: 28 augustus 2014
 • Basisrente: ongewijzigd
 • Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten: ongewijzigd
 • Individuele risico-opslagen: gewijzigd
 • Doorlopende kosten: ongewijzigd
 • Winst: ongewijzigd

BNP Paribas PF (Victorie Hypotheken, de Federale, Liberté & UCB Hypotheek)

 • Datum rentewijziging: 21 augustus 2014
 • Basisrente: gewijzigd
 • Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten: gewijzigd
 • Individuele risico-opslagen: ongewijzigd
 • Doorlopende kosten: ongewijzigd
 • Winst: ongewijzigd

NIBC (Seyst Hypotheken, Amstelstaete, Muzen hypotheken & Hypinvest)

Heeft u een hypotheek(deel) met variabele rente en wijzigt deze rente? Dan informeert STATER u welke onderdelen van deze variabele rente zijn aangepast.

SNS REAAL (Woningfonds, BLG, Holland Woningfinanciering, REAAL Hypotheken, REAAL Verzekeringen, DBV Finance & EuropeLife)

 • Datum rentewijziging: 31 augustus 2014
 • Basisrente: ongewijzigd
 • Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten: ongewijzigd
 • Individuele risico-opslagen: ongewijzigd
 • Doorlopende kosten: ongewijzigd
 • Winst: gewijzigd