REAAL Windex Mixfonds Nederland


De waarde die was belegd in het Reaal Windex Mixfonds Nederland is per 1 januari 2011 overgezet naar het Reaal Windex Nederlands Mixfonds. De laatste koers van het Reaal Windex Mixfonds Nederland was € 43,85 op 22 maart 2011.

Reaal Windex Mixfonds Nederland belegt uitsluitend in participaties van het Reaal Windex Obligatiefonds en het Reaal Windex Aandelenfonds. Beide fondsen zijn besloten beleggingsfondsen voor gemene rekening. Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (Nederland) N.V. beheert deze fondsen. Het totale fondsvermogen verdeelt men over beide fondsen. Belangrijk is dat men maximaal 75% van het totale vermogen in het Reaal Windex Aandelenfonds mag beleggen. Het beleggingsbeleid van het Reaal Windex Obligatiefonds ziet er als volgt uit:

 • men belegt in obligaties en andere vastrentende waarden in euro’s. Deze obligaties en waarden worden uitgegeven door overheden, semioverheden en instellingen met hoge kredietwaardigheid. Het fondsvermogen wordt op een zodanige wijze belegd dat het renterisico van de portefeuille te allen tijde slechts beperkt afwijkt van het renterisico van Nederlandse Staatsobligaties met een resterende looptijd van tenminste 1 jaar. Om de kredietwaardigheid te bepalen maakt men gebruik van de ratingbureaus Moody’s en Standard & Poor’s;
 • doelstelling van het fonds is om een beleggingsresultaat te behalen dat op lange termijn gunstig afsteekt ten opzichte van de Citigroup Euro Government Bond Index (de benchmark);
 • de beheerder kan gebruik maken van financiële instrumenten zoals opties en futures. De verplichtingen die uit deze transacties kunnen voortvloeien, mogen niet meer dan de totale waarde van het fondsvermogen uitmaken;
 • afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt kan de beheerder tijdelijk een deel van het fondsvermogen in liquiditeiten aanhouden.

Het beleggingsbeleid van Reaal Windex Aandelenfonds ziet er als volgt uit:

 • men belegt in aandelen die deel uitmaken van de AEX Index (de benchmark);
 • de samenstelling van de portefeuille is een reflectie van de samenstelling van de benchmark;
 • het resultaat ligt zo dicht mogelijk bij het resultaat van de benchmark;
 • de beheerder kan gebruik maken van financiële instrumenten zoals opties en futures. De verplichtingen die uit deze transacties kunnen voortvloeien, mogen niet meer dan de totale waarde van het fondsvermogen uitmaken;
 • afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt kan de beheerder tijdelijk een deel van het fondsvermogen in liquiditeiten aanhouden.

Reaal Windex Mixfonds Nederland belegt haar vermogen indirect in verschillende beleggingscategorieën. Dit draagt bij aan de beheersing van het beleggingsrisico.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggingsfondsen.

REAAL

 • Datum03-01-2011
 • Koers€ 43,74
 • Verschil- 0,25%
Help me nu

Help me nu